Subscribe via RSS Feed

Graham Ezzy

Graham Ezzy

 
Graham Ezzy
PHÂN: Waves
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông, Hatteras, San Carlos, Maui
TÀI TRỢ: Ezzy, Bốn, Dakine, Maui Jim, Chinook, K4
TUỔI: 22
Quê hương: Haiku, HI
ĐẦU TỪ: Maui
YÊU THÍCH MOVE: Này
YÊU THÍCH SPOT: Jaws
NĂM lướt ván: 12
Phương châm: Art above all