Subscribe via RSS Feed

Glenn Haslbeck

Glenn Haslbeck

Glenn Haslbeck
PHÂN:Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN:Maui Makani Classic
TÀI TRỢ:www.ehteaminc.com, Koavone, Hot Sails Maui
TUỔI: 41
Quê hương: W.Vancouver, BC
ĐẦU TỪ:N.Vancouver, BC
YÊU THÍCH MOVE:Backloop.
YÊU THÍCH SPOT:Ho'okipa & Làm giảm
NĂM lướt ván:41
Phương châm: Lựa chọn chỉ có một Thầy – Thiên nhiên. (Rembrandt).