Subscribe via RSS Feed

Giampaolo Cammarota

Giampaolo Cammarota

 
Giampaolo Cammarota
PHÂN: Bậc thầy, Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hookipa
TÀI TRỢ: Hot Sails Maui
TUỔI: 49
Quê hương: Kuau
ĐẦU TỪ: Italy
YÊU THÍCH MOVE: Beach start, even though sometimes I **** up
YÊU THÍCH SPOT: The West Side
NĂM lướt ván: too ashamed about my actual skills to tell
Phương châm: life is too short to work 8 hours a day