Subscribe via RSS Feed

George Markopoulos

George Markopoulos

George Markopoulos
PHÂN: Amateur, Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hatteras
TÀI TRỢ: Delmarva Ban thể thao phiêu lưu
TUỔI: 47
Quê hương: Đảo Fenwick
ĐẦU TỪ: Silver Spring, Maryland
YÊU THÍCH MOVE: Ăngten tinh chỉnh
YÊU THÍCH SPOT: Assateague, Maryland
NĂM lướt ván: 20+
Phương châm: Nếu nó thổi tôi sẽ