Subscribe via RSS Feed

Francisco Goya

Francisco Goya

Francisco Goya
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: O'neill, MFC, Goya Windsurfing
TUỔI: 43
Quê hương: Haiku, Maui
ĐẦU TỪ: Buenos Aires, Argentina
YÊU THÍCH MOVE: những người nhanh và cam kết, tự nhiên.
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa, Rơi, Cape Verde, Cũng, nhưng tôi cũng thích đi bất kỳ vũng nước ra có.
NĂM lướt ván: 30
Phương châm: có vui vẻ