Subscribe via RSS Feed

Filip Krystl

Filip Krystl

Filip Krystl
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Không ai
TUỔI: 28
Quê hương: Prague
ĐẦU TỪ: Czech republic
YÊU THÍCH MOVE: Chuyển tiếp vòng
YÊU THÍCH SPOT: Fuerteventura
NĂM lướt ván: 7
Phương châm: Không bao giờ từ bỏ.