Subscribe via RSS Feed

Federico Infantino

Federico Infantino

Federico Infantino Ita-999
PHÂN: professional expert
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Makani classic 2012
TÀI TRỢ: quatro goya maverx al360 mfc
TUỔI: 22
Quê hương: Bordighera
ĐẦU TỪ: Italy
YÊU THÍCH MOVE: Backloop , Aerial
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 12
Phương châm: Về nhà lớn hoặc đi!