Subscribe via RSS Feed

Ernie Thurlow

Ernie Thurlow

 
Erinie Thurlow
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông
TUỔI: 45
Quê hương: Mountain View, CA
ĐẦU TỪ: Twisp, WA
YÊU THÍCH MOVE: Làn sóng thuyền buồm và nhảy
YÊU THÍCH SPOT: Waddell
NĂM lướt ván: 13
Phương châm: Làm việc cứng, Chơi cứng