Subscribe via RSS Feed

Eric Welty

Eric Welty

 
Eric Welty
PHÂN: Bậc thầy / Grand Masters
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: QUYỀN, chờ đợi AARP gọi
TUỔI: 60 ( Thats quyền )
Quê hương: Santa Cruz
ĐẦU TỪ: Ooze nguyên thủy
YÊU THÍCH MOVE: Nhận được trên mặt nước trước khi Dan Chen
YÊU THÍCH SPOT: Punta San Carlos ( dang, tại sao cho đến nay )
NĂM lướt ván: 27 Tuổi.
Phương châm: Cố tồi tệ nhất có thể xảy ra ?