Subscribe via RSS Feed

Eric Wallace

Eric Wallace

Eric Wallace
PHÂN: Amateur, Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Bản thân mình
TUỔI: 46
Quê hương: Boulder Creek
ĐẦU TỪ: Connecticut
YÊU THÍCH MOVE: Không rơi
YÊU THÍCH SPOT: Waddell
NĂM lướt ván: 17
Phương châm: Làm việc chăm chỉ / Chơi cứng