Subscribe via RSS Feed

Dwight Bode

Dwight Bode

Dwight Bode
PHÂN: Amateur, Grand Masters
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Tự, đi xe Sails nóng
TUỔI: 56
Quê hương: Jackson, Wy. / Brookings, Hoặc.
ĐẦU TỪ: California
YÊU THÍCH MOVE: Bất cứ điều gì cảm thấy tốt
YÊU THÍCH SPOT: Mũi, Kuau, & Seven Sisters- Rơi
NĂM lướt ván: 32
Phương châm: Cạnh là những gì nếu bạn đã không được lên trên?