Subscribe via RSS Feed

Dwight Bode

Dwight Bode

Dwight Bode
DIVIZYON: Amatè, Grand Masters
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Rivyè pistolè
Sponsors: Self, ride Hot Sails
KI GEN LAJ: 56
Vil: Jackson, Wy./ Brookings, Or.
Originally KI SOTI NAN: California
FAVORITE MOVE: Whatever feels good
FAVORITE SPOT: The cape, Kuau, & the Seven Sisters- Drop
ANE planch: 32
Deviz: What’s the edge if you haven’t been over it?