Subscribe via RSS Feed

دوایت حاکی بودن از

Dwight Bode

دوایت حاکی بودن از
بخش: اماتور, استادان بزرگ
رویدادهای ثبت شده: رودخانه تپانچه
حامیان: خود, سوار بادبان داغ
AGE: 56
HOMETOWN: جکسون, WY / بروکینگز, یا.
در اصل از: کالیفرنیا
MOVE های مورد علاقه: هر چه احساس خوبی
SPOT های مورد علاقه: کیپ, Kuau, & هفت خواهران- رها کردن
سال های WINDSURFING: 32
شعار: لبه اگر شما بیش از آن نبوده است?