Subscribe via RSS Feed

Derek Mangan

Derek Mangan

 
Derek Mangan
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông
TÀI TRỢ: Hot Sails Maui, Chinook, Hệ thực vật Hồ Lướt ván buồm
TUỔI: 24
Quê hương: Con trai, CA
ĐẦU TỪ: Con trai, CA
YÊU THÍCH MOVE: Nói tầm phào, Chim bồ câu
YÊU THÍCH SPOT: Cape Sebastian, Hệ thực vật Hồ
NĂM lướt ván: 20
Phương châm: đấu bò hơn