Subscribe via RSS Feed

הדוד ולאנז'ה

David Boulanger

הדוד ולאנז'ה
ראשי: Amateur/Masters
רשומים אירועים: מאווי Makani קלאסי
ספונסרים: אף לא אחד
גיל: 43
עיר: Seattle
במקור מ: צרפת
החביב בתנועה: Backloop
החביב SPOT: מכונית, Manawa
שנים גלישת רוח: 29
המוטו: "ככל שאתה יודע, פחות שאתה צריך "אומר האבוריג'ינים