Subscribe via RSS Feed

داریل باربر

Darryl Barber

 
داریل باربر
بخش: اماتور
رویدادهای ثبت شده: سانتا کروز, مائوئی Makani کلاسیک
حامیان: هیچ رسمی, اما خیلی خدا را شکر به همه دوستان من در باد دوم نیل Pryde مائوئی, چهار, و بادبان داغ که من در آب نگه دارید
AGE: 43
HOMETOWN: شعر بی قافیه سه سطری ژاپنی, هاوایی
در اصل از: پیروزی, BC کانادا
MOVE های مورد علاقه: در نهایت ... جلو حلقه!!!
SPOT های مورد علاقه: Hookipa, و از جلسات شب البته در Kanaha را با دوستان.
سال های WINDSURFING: در هاوایی? پس از 2006, قبل از فکر می کنم من فقط زنی چمن
شعار: هر چه, من قصد دارم قایقرانی!!!