Subscribe via RSS Feed

Daniel O'Sullivan

Daniel O'Sullivan


Daniel O'Sullivan
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Naish, Smith
TUỔI: 42
Quê hương: Vancouver BC Canada
ĐẦU TỪ: Trois Rivieres, Quebec
YÊU THÍCH MOVE: Về phía trước và Backloop
YÊU THÍCH SPOT: Bờ biển Oregon, Maui
NĂM lướt ván: 20 năm
Phương châm: Không hối tiếc