Subscribe via RSS Feed

Dani Marti

Dani Marti

 
NAME: Dani Marti
بخش: اماتور
رویدادهای ثبت شده: مائوئی Makani
حامیان: Goya – Windsurfer.es
AGE: 34
HOMETOWN: حفظ حریم شخصی کاربران, HI
در اصل از: Garraf (کشور اسپانیا)
MOVE های مورد علاقه: گشت و گذار
SPOT های مورد علاقه: Ho’okipa
سال های WINDSURFING: 19
شعار: لذت بردن از زندگی و احترام به محیط زیست خود را