Subscribe via RSS Feed

Colter Carson

Colter Carson

Colter Carson
PHÂN: Thanh niên (-18)
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Samantha Bittner
TUỔI: 14
Quê hương: Kula, HI
ĐẦU TỪ: Georgetown, OH
YÊU THÍCH MOVE: Heli-Tack
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa, Maui
NĂM lướt ván: 3
Phương châm: Tồn tại và tăng sức chịu đựng.