Subscribe via RSS Feed

Chris Chang

Chris Chang

 
Chris Chang
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Waddell
TÀI TRỢ: Lola Mola Sportfishing Charters LLC, The Bank of Chang
TUỔI: 39
Quê hương: San Francisco, CA
ĐẦU TỪ: Los Altos, CA
YÊU THÍCH MOVE: Classic Bottom Turn and Cutback
YÊU THÍCH SPOT: A few miles south of Waddell
NĂM lướt ván: 27
Phương châm: Hakuna Matata, “no worries”