Subscribe via RSS Feed

Chris Chang

Chris Chang

 
Chris Chang
ԴԻՎԻԶԻՈՆԻ: Սիրող
ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ: Waddell
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ: Lola Mola Sportfishing Charters LLC, The Bank of Chang
AGE: 39
Հայրենի քաղաքը: San Francisco, CA
Originally ԻՑ: Los Altos, CA
Սիրված ՔԱՅԼ: Classic Bottom Turn and Cutback
Սիրված SPoT: A few miles south of Waddell
ՏԱՐԻ Հողմասահք: 27
Բնաբան: Hakuna Matata, “no worries”