Subscribe via RSS Feed

Casey Rehrer

Casey Rehrer


Casey Rehrer
PHÂN: Thanh niên, Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos, Maui Makani
TÀI TRỢ: MauiSails, Chinook, Pro Motion Wetsuits
TUỔI: 16
Quê hương: Haiku
ĐẦU TỪ: Haiku
YÊU THÍCH MOVE: Limitless
YÊU THÍCH SPOT: Secrets
NĂM lướt ván: 9
Phương châm: Sail hard or go home