Subscribe via RSS Feed

Bryan Metcalf-Perez

Bryan Metcalf-Perez

 
Bryan Metcalf-Perez
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Maui Makani
TÀI TRỢ: JP, Neil Pryde, Dakine, Khuyến mãi, Vô chánh phủ
TUỔI: 25
Quê hương: Hood River
ĐẦU TỪ: Santa Fe, NM
YÊU THÍCH MOVE: Không khí Taka
YÊU THÍCH SPOT: Bức tường
NĂM lướt ván: 11
Phương châm: Đánh lừa người nghĩ rằng ông là khôn ngoan thực sự là một kẻ ngốc, nhưng đánh lừa người biết rõ sự điên rồ của mình thực sự là khôn ngoan.