Subscribe via RSS Feed

Bruce Dilbeck

Bruce Dilbeck

 
Bruce Dilbeck
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Không ai
TUỔI: 58
Quê hương: Pacifica, CA
ĐẦU TỪ: Daly City, CA
YÊU THÍCH MOVE: Aerial OTL
YÊU THÍCH SPOT: Scott Creek
NĂM lướt ván: 24
Phương châm: “Hit it before it hits YOU!