Subscribe via RSS Feed

Bruce Dilbeck

Bruce Dilbeck

 
Bruce Dilbeck
ԴԻՎԻԶԻՈՆԻ: Գիտությունների դոկտոր
ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ: Santa Cruz
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ: Ոչ մեկը
AGE: 58
Հայրենի քաղաքը: PACIFICA, CA
Originally ԻՑ: Daly City, CA
Սիրված ՔԱՅԼ: Aerial OTL
Սիրված SPoT: Scott Creek
ՏԱՐԻ Հողմասահք: 24
Բնաբան: “Hit it before it hits YOU!"