Subscribe via RSS Feed

Brian Caserio

Brian Caserio


Brian Caserio
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Side-Off Video, main international team rider.
TUỔI: 50
Quê hương: Cambria, CA
ĐẦU TỪ: Laguna Beach, CA
YÊU THÍCH MOVE: Chugging milk straight from the carton
YÊU THÍCH SPOT: The Pacific
NĂM lướt ván: 30
Phương châm: Be prepared, no wait, someone already took that one. I’ll get back to you.