Subscribe via RSS Feed

برایان Caserio

Brian Caserio


برایان Caserio
بخش: کارشناسی ارشد
رویدادهای ثبت شده: سانتا کروز
حامیان: خاموش جانبی ویدئو, سوار تیم اصلی بین المللی.
AGE: 50
HOMETOWN: Cambria, CA
در اصل از: لاگونا بیچ, CA
MOVE های مورد علاقه: Chugging شیر مستقیما از کارتن
SPOT های مورد علاقه: اقیانوس آرام
سال های WINDSURFING: 30
شعار: فراهم شدن, هیچ صبر کنید, کسی در حال حاضر در زمان که یکی از. من بر می گردم به شما.