Subscribe via RSS Feed

Brett Greene

Brett Greene

 
Brett Greene
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông
TÀI TRỢ: Hot Sails Maui, Deta lướt ván Co.
TUỔI: 34
Quê hương: Dublin, CA
ĐẦU TỪ: Peoria, IL
YÊU THÍCH MOVE: Shocka
YÊU THÍCH SPOT: Treasure Island, San Carlos
NĂM lướt ván: 20+
Phương châm: Làm việc cứng, Chơi Khó