Subscribe via RSS Feed

Bob Ramsay

Bob Ramsay

Bob Ramsay
PHÂN: Nghiệp dư
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hatteras sóng Jam
TÀI TRỢ: Không ai
TUỔI: 54
Quê hương: Crofton, MD
ĐẦU TỪ: Baltimore, MD
YÊU THÍCH MOVE: Thuyền trong điều kiện Challange kỹ năng của tôi
YÊU THÍCH SPOT: Hatteras
NĂM lướt ván: 25+