Subscribe via RSS Feed

Bob Ramsay

Bob Ramsay

Bob Ramsay
DIVIZYON: Amatuer
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Hatteras Vag JAS
Sponsors: Okenn
KI GEN LAJ: 54
Vil: Crofton, MD
Originally KI SOTI NAN: Baltimore, MD
FAVORITE MOVE: Sailing in conditions that challange my skills
FAVORITE SPOT: Hatteras
ANE planch: 25+