Subscribe via RSS Feed

Bill Chuông

Bill Bell

 
Bill Chuông
PHÂN: Chuyên gia
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hatteras
TÀI TRỢ: đi Maui Sails, Quatro với sự hỗ trợ từ Avon Sail nhà, Hatteras đảo Sail cửa hàng, WindsurfDeal / NahSkwell
TUỔI: 42
Quê hương: Nags Head, NC
ĐẦU TỪ: Pennsylvania
YÊU THÍCH MOVE: Big FWDs!
YÊU THÍCH SPOT: Bất cứ nơi nào Hatteras dải cát tốt nhất được tìm thấy cho một mùa giải được
NĂM lướt ván: 25
Phương châm: Looplicious!