Subscribe via RSS Feed

ביל בל

Bill Bell

 
ביל בל
ראשי: מומחה
רשומים אירועים: הטרס
ספונסרים: רכיבה על מאווי מפרשים, חדר לארבעה עם תמיכה מבית המפרש אייבון, חנות מפרש האי הטרס, WindsurfDeal / NahSkwell
גיל: 42
עיר: ראש Nags, NC
במקור מ: פנסילבניה
החביב בתנועה: FWDs הגדול!
החביב SPOT: בכל המקום בי שרטון הטרס הטוב ביותר נמצא בעונת נתונה
שנים גלישת רוח: 25
המוטו: Looplicious!