Subscribe via RSS Feed

بیل بل

Bill Bell

 
بیل بل
بخش: متخصص
رویدادهای ثبت شده: Hatteras
حامیان: سوار مائوئی بادبان, چهار نفره با حمایت از آون خانه دریانوردی, جزیره Hatteras فروشگاه دریانوردی, WindsurfDeal / NahSkwell
AGE: 42
HOMETOWN: Nags سر, NC
در اصل از: پنسیلوانیا
MOVE های مورد علاقه: FWDs بزرگ!
SPOT های مورد علاقه: هر جا از بهترین sandbar Hatteras است برای یک فصل داده شده
سال های WINDSURFING: 25
شعار: Looplicious!