Subscribe via RSS Feed

Bernd Roediger

Bernd Roediger

 
Bernd Roediger
PHÂN: Youth and Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hookipa for sure!
TÀI TRỢ: Naish
TUỔI: 15
Quê hương: Maui
ĐẦU TỪ: South Carolina
YÊU THÍCH MOVE: The one from South Carolina to Maui!
YÊU THÍCH SPOT: Hookipa
NĂM lướt ván: .5 of my life so far
Phương châm: I don’t like motto cross.