Subscribe via RSS Feed

Ben Grodner

Ben Grodner

 
Ben Grodner
PHÂN: Thanh niên và Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông (bhrr lạnh!)
TÀI TRỢ: Những cái tốt nhất. (mẹ&bật)
TUỔI: 15
Quê hương: Salt Lake City bé!
ĐẦU TỪ: Portland Oregon
YÊU THÍCH MOVE: Chuyển tiếp đôi (Tôi không thể cho một, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể được yêu thích của tôi)
YÊU THÍCH SPOT: PSC, Rufus, Hatch
NĂM lướt ván: 7-8
Phương châm: "Cuộc sống di chuyển khá nhanh; nếu bạn không dừng lại và nhìn xung quanh, bạn sẽ bỏ lỡ nó "- Ferris