Subscribe via RSS Feed

Ben Grodner

Ben Grodner

 
Ben Grodner
DIVIZYON: Jèn yo ak Amatè
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Rivyè pistolè (bhrr cold!)
Sponsors: The best ones. (mum&pop)
KI GEN LAJ: 15
Vil: Salt Lake City baby!
Originally KI SOTI NAN: Portland Oregon
FAVORITE MOVE: double forward (I can’t do one, but that doesn’t mean it can’t be my favorite)
FAVORITE SPOT: PSC, Rufus, The Hatch
ANE planch: 7-8
Deviz: “Life moves pretty fast; if you don’t stop and look around, you’ll miss it” – Ferris