Subscribe via RSS Feed

بن Grodner

Ben Grodner

 
بن Grodner
بخش: جوانان و آماتور
رویدادهای ثبت شده: رودخانه تپانچه (bhrr سرد!)
حامیان: بهترین آنهایی. (مادر&پاپ)
AGE: 15
HOMETOWN: سالت لیک سیتی کودک!
در اصل از: پورتلند اورگان
MOVE های مورد علاقه: جلو دو (من نمی می توانید برای یک, اما این بدان معنا نیست که نمی تواند مورد علاقه من)
SPOT های مورد علاقه: PSC, روفوس, هچ
سال های WINDSURFING: 7-8
شعار: "زندگی خیلی سریع حرکت می کند; اگر شما را متوقف کند و به اطراف نگاه کن, شما آن را از دست "- فلک