Subscribe via RSS Feed

אטילה Tivadar

Atila Tivadar

 
אטילה Tivadar
ראשי: תואר שני, חובבן
רשומים אירועים: סנטה קרוז, אקדח, מאווי Makani
ספונסרים: הילדים שלי
גיל: 47
עיר: פסיפיקה קליפורניה
במקור מ: Alameda CA
החביב בתנועה: מתחתן עם אשתי
החביב SPOT: מאחורי האוזן
שנים גלישת רוח: 21
המוטו: האדם שמעז לא לבזבז שעה אחת של זמן לא גילה גלישת רוח.