Subscribe via RSS Feed

Arnie ter Schure

Arnie Ter Schure


Arnout “Arnie” ter Schure
PHÂN: Ủng hộ Nam
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Khẩu súng lục
TÀI TRỢ: Quatro quốc tế, Goya Windsurfing, Boardsports trường
TUỔI: 39
Quê hương: San Mateo, CA
ĐẦU TỪ: Hà Lan
YÊU THÍCH MOVE: Tôi có thể giữ hơi thở của tôi cho 3 giây dưới nước
YÊU THÍCH SPOT: Súng ngắn
NĂM lướt ván: 26
Phương châm: Tôi nghĩ tôi đã đăng ký cho một cuộc thi bơi!!!???