Subscribe via RSS Feed

ארני ter Schure

Arnie Ter Schure


Arnout “ארני” ter Schure
ראשי: גברים מקצוענים
רשומים אירועים: סנטה קרוז, אקדח
ספונסרים: חדר לארבעה בינלאומי, גויה גלישת רוח, Boardsports בית הספר
גיל: 39
עיר: סן מטאו, CA
במקור מ: הולנד
החביב בתנועה: אני יכול לעצור את הנשימה שלי ל 3 מתחת למים שניות
החביב SPOT: רובים
שנים גלישת רוח: 26
המוטו: חשבתי שאני נרשם לתחרות צלילה!!!???