Subscribe via RSS Feed

Antoine Martin

Antoine Martin

Antoine Martin
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN:
TÀI TRỢ: JP-Úc, Neilpryde, Renault lừa, Tainos, M60jours, Nossybe
TUỔI: 19
Quê hương: Sainte-Anne “Guadeloupe”
ĐẦU TỪ: Pháp
YÊU THÍCH MOVE: Sóng 360
YÊU THÍCH SPOT: Sainte-Anne, Qua đi Colas
NĂM lướt ván: 14
Phương châm: Sống cuộc sống và thuyền của tôi ở khắp mọi nơi