Subscribe via RSS Feed

آنتوان مارتین

Antoine Martin

آنتوان مارتین
بخش: نرم افزار
رویدادهای ثبت شده:
حامیان: JP-استرالیا, Neilpryde, ترفند رنو, Tainos, M60jours, Nossybe
AGE: 19
HOMETOWN: های Sainte-آنه “جزیره گوادلوپ”
در اصل از: فرانسه
MOVE های مورد علاقه: موج 360
SPOT های مورد علاقه: های Sainte-آنه, عبور کولا
سال های WINDSURFING: 14
شعار: زندگی و قایقرانی من در همه جا زندگی می کنند