Subscribe via RSS Feed

McKinney แอนดี้

Andy McKinney

 
McKinney แอนดี้
หมวด: ชำนาญ
กิจกรรมจดทะเบียน: แฮท
ผู้สนับสนุน: wind-nc.com, riding on Tabou, Gaastra, Chinook, and Dakine
อายุ: 33
บ้านเกิด: เอวอน, อร์ทแคโรไลนา
เดิมมาจาก: Albany, นิวยอร์ก
MOVE FAVORITE: from mainland USA to Hatteras Island!
SPOT FAVORITE: The Cove
ปีขึ้นไปวินเซิร์ฟ: 14
คำขวัญ: สุข!