Subscribe via RSS Feed

Andrew Cunningham

Andrew Cunningham


Andrew Cunningham
PHÂN: Grand Masters
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Kamp Krusty ( chỉ đùa thôi)…
TUỔI: 56
Quê hương:San Diego
ĐẦU TỪ: Sydney Australia
YÊU THÍCH MOVE: các “Cunningham” akato stick the nose in after an off the lip
YÊU THÍCH SPOT: PSC
NĂM lướt ván:33
Phương châm: “shut up and sail