Subscribe via RSS Feed

Andres Forero

Andres Forero

Andres Forero
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hatteras sóng Jam
TÀI TRỢ: Bản thân mình
TUỔI: 34
Quê hương: Raleigh, North Carolina
ĐẦU TỪ: Bogota, Colombia
YÊU THÍCH MOVE: Nó xô
YÊU THÍCH SPOT: Cabo de la Vela, Colombia
NĂM lướt ván: 22
Phương châm: Lướt ván là cuộc sống