Subscribe via RSS Feed

آندریا Gillum

Andrea Gillum

آندریا Gillum
بخش: زنان
رویدادهای ثبت شده: مائوئی Makani کلاسیک
حامیان: خود حمایت
AGE: 25
HOMETOWN: Kihei
در اصل از: کیپ کاد جرم
MOVE های مورد علاقه: همه چیز که من هنوز به یاد بگیرند
SPOT های مورد علاقه: هرجا باد و آب وجود دارد :)
سال های WINDSURFING: 14 کل …. 1 سال در امواج
شعار: زندگی برای خدا, نه برای خودت.