Subscribe via RSS Feed

Andrea Franchini

Andrea Franchini

Andrea Franchini
PHÂN: Chuyên gia
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Makani cổ điển
TÀI TRỢ: North Sails, Fanatic, Maverx Mast, Al360 Boom, ION ESSENTIAL
TUỔI: 26
Quê hương: BORDIGHERA ITALY
ĐẦU TỪ: Italy
YÊU THÍCH MOVE: Aerial
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 15
Phương châm: Sailing fast or go home