Subscribe via RSS Feed

Andrea Della Rosa

Andrea Della Rosa

Andrea Della Rosa
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Lướt thiên đường
TUỔI: 39
Quê hương: Cặp
ĐẦU TỪ: Riccione Italia
YÊU THÍCH MOVE: Chuyển tiếp vòng lặp
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 29
Phương châm: Đi cao