Subscribe via RSS Feed

אנדריאה דל רוזה

Andrea Della Rosa

אנדריאה דל רוזה
ראשי: חובבן
רשומים אירועים: מאווי Makani קלאסי
ספונסרים: גלוש גן עדן
גיל: 39
עיר: Paia
במקור מ: Riccione איטליה
החביב בתנועה: לולאה קדימה
החביב SPOT: Ho'okipa
שנים גלישת רוח: 29
המוטו: ללכת גבוה