Subscribe via RSS Feed

Alizée Roy Bergeron

Alizée Roy Bergeron

Alizée Roy-Bergeron
PHÂN: Thanh niên & Phụ nữ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani
TÀI TRỢ: Đun nhỏ lửa buồm, Sailboards Maui
TUỔI: 16
Quê hương: Thành phố Québec
ĐẦU TỪ: Thành phố Québec
YÊU THÍCH MOVE: Just learn how to windsurf in the waves
YÊU THÍCH SPOT: Sprecks
NĂM lướt ván: 5
Phương châm: Have fun and enjoy every minute of life!